Välkommen till Honeybadger!

Vi är en kvalitetsmedveten IR-kommunikationsbyrå baserad i Göteborg med fokus på svenska, danska och norska bolag vars aktier är noterade i Sverige.

Honeybadger drivs av en vilja att lyfta fram innovatörer som främjar förbättrade livsförhållanden för människor, djur och natur genom vetenskapliga och tekniska framsteg. Våra kundbolag är verksamma inom områden som medicinteknik, läkemedel, lågenergibostäder och innovativ bildskärmsteknologi.

” Nå ut med er historia till marknaden och media

IR-Kommunikation

Honeybadger verkar framförallt som IR-kommunikationspartner åt nordiska bolag i deras arbete med att skriva och nå ut med sin historia på svenska och engelska till aktieägare, investerare, samarbetspartners och media.

De flesta av våra IR-kunder är noterade på Nasdaq OMX eller listade på Nasdaq First North eller Spotlight, men vi accepterar även uppdrag åt bolag på väg mot en notering.

Vi är övertygade om att tydliga budskap, kontinuitet och transparens är viktiga ledord inom IR-kommunikation, tillsammans med hög kvalitet och effektivitet i utförandet. För att uppnå detta finns vi med hela vägen från det strategiska arbetet till skapandet av pressmeddelanden, delårsrapporter, årsredovisningar, nyhetsbrev/sociala medier, PR och webblösningar.

 

” Vi skapar tydlig, transparent och kvalitativ kommunikation

Översättning & Marknadsanpassning

Utöver löpande översättningar till svenska och engelska åt våra IR-kunder arbetar vi även mer specifikt med översättning och marknadsanpassning åt stora nordiska och globala aktörer inom finanssektorn.

Den här typen av uppdrag gör att vi får en uppdaterad inblick i hur de finansiella marknaderna förändras och utvecklas, vilket ger oss en fördel när vi arbetar med våra IR-kunder.

 

” Våra kunder är innovatörer som bidrar till en bättre värld

Content Marketing

Nyhetsbrev och andra publikationer, filmer eller analytiska rapporter kan vara utmärkta verktyg för att nå ut till och fördjupa kontakten med kunder, samarbetspartners och media.

Vi arbetar mycket med nyhetsbrev åt våra IR-kunder som ett sätt att fördjupa och ibland förtydliga informationen om viktiga händelser, men även med separata uppdrag som omfattande marknadsrapporter åt aktörer inom den nordiska finansiella sektorn.

Precis som inom IR-kommunikation kan Honeybadger bistå med allt från koncept till färdig publikation i digital och/eller tryckt form, inklusive kundintervjuer och analys.

 

” Över 15 år av kvalitativ kommunikation och erfarenhet

Om Bolaget

Honeybadger är en IR-kommunikationsbyrå baserad i Göteborg som kombinerar rötter inom finanssektorn med en god förståelse för kommunikationsprocesser och en förmåga att berätta om komplicerade verksamheter och produkter på ett enkelt sätt.

Vår filosofi är att noterade bolag med en sund verksamhet och höga ambitioner har mycket att vinna på att använda sig av tydlig, transparent och kvalitativ kommunikation gentemot aktieägare och marknaden i stort. Vi tycker även att det är viktigt att bidra med något meningsfullt, och därför fokuserar vi på kunder med potential att förbättra livsbetingelserna för människor, djur och natur.

Honeybadger grundades av vår vd Johan Waldhe som har över 15 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring åt noterade bolag samt aktörer inom finanssektorn. Han har tidigare arbetat åt en stor nordisk investmentbank samt varit medgrundare och delägare av en kommunikationsbyrå i Stockholm med fokus på finansbranschen.

 

Johan Waldhe

Johan Waldhe

VD

Copywriting, IR, Strategi & Analys

Jonatan Botin

Jonatan Botin

Copywriter

Översättning, Copywriting, PR

Ricardo Samaniego

Ricardo Samaniego

Art Director

Webbutveckling & Grafisk Formgivning

David Olsson

David Olsson

Konsult

Skribent

Johan Waldhe

Johan Waldhe

VD

Copywriting, IR, strategi & analys

Jonatan Botin

Jonatan Botin

Copywriter

Översättning, Copywriting, PR

Ricardo Samaniego

Ricardo Samaniego

Art Director

Webbutveckling & grafisk formgivning

David Olsson

David Olsson

Konsult

Skribent