Våra kunder

Nedan presenteras ett urval av våra kunder inom IR-kommunikation.

Samtliga delårsrapporter och årsredovisningar som är länkade på den här sidan har tagit fram av Honeybadger tillsammans med kunderna.