Paxman Årsredovisning 2020

kund: Paxman AB

projekt: Årsredovisning för 2020

tjänster: Copywriting, grafisk formgivning

media: Webb & A4 Print-ready

kund: Paxman AB

projekt: Årsredovisning för 2020

tjänster: Copywriting, grafisk formgivning

media: Webb & A4 Print-ready

kund: Paxman AB

projekt: Årsredovisning för 2020

tjänster: Copywriting, grafisk formgivning

media: Webb & A4 Print-ready

kund: Paxman AB

projekt: Årsredovisning för 2020

tjänster: Copywriting, grafisk formgivning

media: Webb & A4 Print-ready