Klaria delårsrapporter

kund: Klaria Pharma Holding AB

projekt: Delårsredovisning för 2018

tjänster: Copywriting, grafisk formgivning

media: Webb & A4 Print-ready

kund: Klaria Pharma Holding AB

projekt: Delårsredovisning för 2018

tjänster: Copywriting, grafisk formgivning

media: Webb & A4 Print-ready

kund: Klaria Pharma Holding AB

projekt: Delårsredovisning för 2018

tjänster: Copywriting, grafisk formgivning

media: Webb & A4 Print-ready