Klaria årsredovisning för 2018

kund: Klaria Pharma Holding AB

projekt: Årsredovisning för 2018

tjänster: Copywriting, grafisk formgivning

media: Webb & A4 Print-ready

kund: Klaria Pharma Holding AB

projekt: Årsredovisning för 2018

tjänster: Copywriting, grafisk formgivning

media: Webb & A4 Print-ready

kund: Klaria Pharma Holding AB

projekt: Årsredovisning för 2018

tjänster: Copywriting, grafisk formgivning

media: Webb & A4 Print-ready