Våra kunder

Nedan presenteras ett urval av våra kunder inom IR-kommunikation.

Samtliga delårsrapporter och årsredovisningar som är länkade på den här sidan har tagit fram av Honeybadger tillsammans med kunderna.

Paxman

Nasdaq First North-listade PAXMAN är den världsledande leverantören av skalpkylning som används för att minimera håravfall i samband med cellgiftsbehandling av cancer.

Bolaget är inne i en stark internationell expansionsfas med kunder i ett flertal länder i bland annat Europa, USA, Asien och Australien. Det första licensavtalet slöts under 2018 för den mexikanska marknaden med det internationella läkemedelsbolaget Teva Pharmaceuticals.

PAXMAN utsåg Honeybadger till bolagets IR-partner i februari 2018, och vi arbetar löpande med bolagets IR-kommunikation på både svenska och engelska. Samarbetet inkluderar kommunikationsstrategi samt innehåll (text och grafik) till bland annat pressmeddelanden, nyhetsbrev, delårsrapporter och årsredovisningar.

Läs mer om PAXMAN på deras webbplats.

Expres2ion

Nasdaq First North-listade ExpreS2ion har tagit fram den unika, patenterade teknikplattformen ExpreS2 som används för utveckling och tillverkning av vaccin och vaccinliknande behandlingar.

Bolaget är involverat i flertalet partnerprojekt med fokus på bland annat ebola- och malariavaccin, och utvecklar ett bröstcancervaccin via JV-bolaget AdaptVac. Dessutom levereras tjänster inom vaccinutveckling och produktion till och med tidig klinisk fas.

ExpreS2ion utsåg Honeybadger till bolagets icke-exklusiva IR-partner med fokus på den svenska marknaden i augusti 2018. Uppdraget inkluderar strategisk assistans och innehåll (framförallt text, primärt på engelska) till bland annat pressmeddelanden och delårsrapporter.

Läs mer om ExpreS2ion på bolagets webbplats.

Realfiction

Nasdaq First North-listade Realfiction levererar mixed-reality-lösningar som kan upplevas i sociala sammanhang som museum, utställningar, nöjesparker och flygplatser utan speciella glasögon eller andra tillbehör.

Bolagets Dreamoc-skärmar och den senaste produktfamiljen DeepFrame, som lanserades under 2017, har fått stort internationellt genomslag och utvärderas eller används av många slutkunder inklusive framstående internationella bolag som Pfizer och IBM.

Realfiction utsåg Honeybadger till bolagets IR-partner i februari 2018. Uppdraget inkluderar kommunikationsstrategi samt innehåll (texter, ej grafik) på svenska och engelska till bland annat pressmeddelanden, nyhetsbrev, delårsrapporter och årsredovisningar.

Läs mer om Realfiction på bolagets webbplats.

Zenergy

Spotlight-listade Zenergy utvecklar modulärt tillverkade lägenheter, skolor/förskolor och entreprenadbodar baserade på bolagets patenterade ZIP-Element.

ZIP-Bostäder är trivsamma, brandsäkra och både energi- och kostnadseffektiva. De uppförs åt fastighetsbolag eller partners som Wallenstam och K-Fastigheter samt i egen regi.

Zenergy utsåg Honeybadger till bolagets IR-partner i mars 2018 och uppdraget inkluderar bland annat innehåll (text och bild, primärt på svenska) till bland annat pressmeddelanden, nyhetsbrev, kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Läs mer om Zenergy på bolagets webbplats.

Invent Medic

Spotlight-listade Invent Medic erbjuder innovativa produkter baserade på gedigen forskning och utveckling som främjar kvinnors hälsa och livskvalitet.

I oktober 2018 lanserade bolaget sin första produkt Efemia kontinensstöd. Efemia bygger på samma vetenskapliga metod som den ledande operationsmetoden, men går enkelt att använda i vardagen utan någon operation. Lanseringen i Sverige är planerad att följas av en successiv expansion i Norden, resten av Europa och USA.

Invent Medic utsåg Honeybadger till bolagets IR-kommunikationspartner i december 2018. Samarbetet inkluderar såväl kommunikationsstrategi som löpande arbete (text och grafisk formgivning) på svenska och engelska med bland annat pressmeddelanden, delårsrapporter, årsredovisningar och webblösningar.

Läs mer om Invent Medic på deras webbplats.

Kontakt

Vi berättar gärna mer

Om du är intresserad av att höra mer om Honeybadger och våra tjänster tar vi gärna ett första möte på plats hos er, oss eller via telefon.

Vid brådskande ärenden rekommenderas våra direktnummer alternativt växeln som kan koppla dig rätt eller skicka ett meddelande via sms.

HONEYBADGER

Kyrkogatan 22

411 15 Göteborg

Sverige

HONEYBADGER

Kyrkogatan 22

411 15 Göteborg

Sweden

– HONEYBADGER AB © 2018 – 2020